Hội viên khi tham gia nếu gặp bất kỳ vấn đề gì vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua những phương thức liên hệ sau:

Chát trực tiếp 24/7: Tại đây

Facebook: Shbets

Telegram: SHBET- THẾ GIỚI CASINO TRONG TAY BẠN

Khiếu nại:@SEOOKVIP

Trụ sở chính: 123, Pasay, 1300 Metro Manila, Philippines 1709 Manila, Philippines

Hotline: +84 79 589 9888