Hội viên khi tham gia nếu gặp bất kỳ vấn đề gì vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua những phương thức liên hệ sau:

Chát trực tiếp 24/7: Tại đây

Facebook: https://www.facebook.com/gaming/shbet.fb

Telegram: SHBET- THẾ GIỚI CASINO TRONG TAY BẠN

TikTok:https://www.tiktok.com/@radiosh88

Đại lý:@tp1102

Khiếu nại:@tp1102

Trụ sở chính: 123, Pasay, 1300 Metro Manila, Philippines 1709 Manila, Philippines

Hotline: +84 79 589 9888